RADOM, s.r.o. © 2000-2010

RACARDT Internet

Slouží k on-line monitorování polohy a stavu vozidel, tedy též k logisticko-bezpečnostním  aplikacím. Výhodou tohoto uspořádání je, že uživatel potřebuje pouze minimální vybavení  "základnového pracoviště", a tedy cena realizace je podstatně nižší. Je vyžadován pouze  internetový prohlížeč s povoleným použitím funkcí JavaScript = MS Internet Explorer  verze 7.0 (nebo vyšší) nebo Mozilla FireFox verze 3.0 (nebo vyšší) a připojení počítače  k Internetu. Informace o vozidlech jsou tedy dostupné kdekoliv, kde jsou splněny uvedené podmínky  (v zaměstnání, doma, z internetové kavárny, na cestách při použití mobilního přístupu k Internetu a  notebooku...). Operativnost a nenáročnost při zachování všech funkcí systému - to jsou vlastnosti  aplikace systému RACARDT Internet.

Některé další funkce systému internetové aplikace RACARDT:

Použití lokální, intranetové verze a internetové aplikace systému RACARDT je možno libovolně kombinovat. Je možno zvolit pouze střežení vozidla některou z komerčních bezpečnostních agentur bez doplňkového monitoringu majitelem vozidla.

Bezpečnostní funkce systému RACARDT - ochrana vozidel

Popis bezpečnostních funkcí systému RACARDT je značně problematický, vzhledem k nutnému utajení příslušných parametrů a funkcí. Pro více informací je nejlépe se obrátit na bezpečnostní operátory, kteří v současné době zajišťují spolehlivou ochranu mnoha set vozidel v ČR a Evropě.


SYSTÉMY URČENÍ POLOHY A MOŽNOSTI JEJICH UŽITÍ

řízení, kontrola, navigace, bezpečnost, efektivita

Základní informace

RACARDT umožňuje obousměrnou komunikaci s pevnými nebo pohyblivými objekty a zjišťovat informace o stavu objektů. Poloha objektů je zjišťována satelitním systémem GPS. Tento systém umožňuje velmi přesné zjištění polohy vozidla v celosvětovém rozsahu. Ke komunikaci s objekty jsou dle potřeby využívány následující spojové sítě:

sítě pozemní pohyblivé služby

řešení základnových pracovišť

Softwarové vybavení systému RACARDT se skládá z několika softwarových modulů (možno pořizovat jednotlivě dle požadavku) a mapových podkladů. Software umožňuje použití jak rastrových tak i vektorových mapových podkladů ve standardních formátech GIS, mapové podklady z edice "GeoBáze", PJ Soft nebo jiných zdrojů včetně vlastní editace. Mapové podklady je možno vytvářet i zakázkově v profesinální kvalitě. Modul pro práci s mapovými podklady umožňuje veškeré funkce dostupné v běžných GIS systémech. Jedná se tedy o velmi komfortní, profesionální nástroj.


Logistické funkce systému RACARDT

řešení základnových pracovišť

Logisticko - bezpečnostní systém RACARDT ve své logistické části umožňuje zpracování získaných dat dvěma základním způsoby:

Tím je umožněno: