RADOM, s.r.o. © 2003-2010

Kniha jízd Internet

Slouží k vytváření záznamů o jízdách a následnému statistickému zpracování.  Výhodou tohoto uspořádání je, že uživatel potřebuje pouze minimální vybavení  "základnového pracoviště", tím je cena realizace podstatně nižší. Je vyžadován pouze  internetový prohlížeč s povoleným použitím funkcí JavaScript = MS Internet Explorer  verze 8.0 (nebo vyšší) nebo Mozilla FireFox verze 3.0 (nebo vyšší) a připojení  počítače k Internetu. Informace o vozidlech jsou tedy dostupné kdekoliv, kde jsou splněny  uvedené podmínky (v zaměstnání, doma, z internetové kavárny, na cestách při použití  mobilního přístupu k Internetu a notebooku...). Operativnost a nenáročnost při  zachování všech funkcí systému - to jsou vlastnosti aplikace systému Kniha jízd  Internet.

Některé další funkce internetové aplikace Kniha jízd:

Výhody internetové aplikace Kniha jízd:

Knihu jízd lze nasadit lokálně, v intranetové verzi i internetové verzi. Pokud kniha jízd neběží současně se systémem RACAR přebírá na sebe některé jeho funkcionality.


SYSTÉMY URČENÍ VZDÁLENOSTÍ A MOŽNOSTI JEJICH UŽITÍ

kontrola stylu jízdy, efektivita, nákladovost

Základní informace

Kniha jízd umožňuje zpracvání údajů zasílaných z pohyblivých objektů systému RACAR nebo z binárního souboru obsahujícího záznamy z objektu. Poloha objektů je zjišťována satelitním systémem GPS. Tento systém umožňuje velmi přesné zjištění polohy vozidla v celosvětovém rozsahu.

řešení základnových pracovišť


Funkcionality systému Knihy jízd

Kontrola stylu jízdy je zabezpečena monitorováním spotřeby, maximální a průměrné rychlosti.

Efektivita je zabezpečena procentuálním i časovým využitím vozidla za den, měsíc.

Nákladovost je počítána ze zadaných údajů: