Lokalizace vozidel, osob, ...


Internetový portál RACAR

Internetový portál RACAR slouží ke sledování polohy a stavu vozidel, osob, předmětů, atp. zařazených do systému. Vozidla jsou vybavována lokalizačními jednotkami, které předávají informace o stavu vozidla a přijímají povely či konfigurační data. Sledované osoby, zvířata, atp. vybavujeme osobní jednotkou o velikosti mobilního telefonu, která předává informace o poloze a stavu a zároveň s ní lze hlasově komunikovat (včetně funkce odposlechu). Spojení jednotek s centrem je realizováno pomocí sítí GSM (SMS či GPRS). Přenosy GPRS jsou realizovány prostřednictvím přímého spojení internetového portálu RACAR s přenosovým systémem GSM operátora.

Internetový portál RACAR standardně poskytuje pro zobrazení objektů mapu celé Evropy a mapu České republiky. Internetový portál RACAR umožňuje i použití uživatelem dodaných mapových materiálů, které lze na základě dohody implementovat.

Pro přihlášení do internetového portálu RACAR je nutné být registrovaným uživatelem. Po provedené registraci, bude uživateli provozovatelem internetového portálu přiděleno přístupové jméno a heslo, kterým se lze do internetového portálu RACAR přihlásit.

Zobrazené informace:

  • přesná poloha vozidla. Zobrazuje se v mapě jako bod s definovaným popisem (např. registrační značka, slovní identifikace, ...) kontrolovaného vozidla
  • okamžitá rychlost vozidla
  • stav zapalování vozidla
  • stav dalších aktivních vstupů
  • stav obsahu paliva v nádrži (je-li sledováno)
  • momentální spotřeba paliva (je-li sledováno)
  • rozlišení, zda se jedná se o služební či soukromou cestu

Kontakt

RADOM, s.r.o
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice
Czech Republic
Tel.: +420 466 414 211
Fax: +420 466 413 315 
E-mail: