Lokalizace vozidel, osob, ...


Hlavní oblasti činnosti

Rádiové přenosy dat
Radiotelemetrické systémy

 • DAVID MINI

Systémy střežení objektů

 • WRS32 – pulty centrální ochrany (PCO) pro systémy EZS
 • WRS32 – pulty centrální ochrany (PCO) pro systémy EPS
 • RADOMNET – síťová verze aplikačního software pultů centrální ochrany
 • Komponenty systémů objektového zabezpečení
 • PITBUL – zabezpečení rodinných domů, chat a  menších komerčních objektů

Systémy pro přivolání pomoci

 • DANIUS -  GSM komunikační systém pro subjekty pečující o  nemohoucí osoby
 • SIRIUS – radiový systém přivolání pomoci pro subjekty pečující o  nemohoucí osoby

Fonické radiové sítě pozemní pohyblivé služby
Satelitní komunikace
Systémy určení polohy na bázi GPS

 • RACAR INTERNET -  monitorování a  lokalizace vozidel s  přístupem sítí internet
 • RACAR DESKTOP -  autonomní systém monitorování a  lokalizace vozidel
 • SXM30-D -  vozidlová souprava systémů monitorování vozidel
 • HESTIA -  kapesní komunikátor s  funkcí lokalizace a  přivolání pomoci

Vysokofrekvenční a  anténní technika
Speciální komunikační technika pro kolejová vozidla

 • FXM20 – vozidlový komunikační terminál
 • FXB20 – dispečerské pracoviště pro komunikaci  s  vozidlem
 • DTS Digitální traťový systém

V  uvedených oblastech firma zajišťuje

 • vývoj hardware a  software
 • projekční činnost
 • výrobu
 • dodávky
 • montáž
 • poskytování služeb
 • poskytování servis

Kontakt

RADOM, s.r.o
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice
Czech Republic
Tel.: +420 466 414 211
Fax: +420 466 413 315 
E-mail: